Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u sve semstre Cisco Networking Academy Program (CNAP)

Thursday 27. of February 2014

Cisco Networking Academy Program (CNAP) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa

 

Za prijavu je potrebno uplatiti iznos:

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro...

Upis u sve semestre Cisco Networking Academy Program

Wednesday 02. of October 2013

Cisco Networking Academy Program (CNAP) na Elektrotehničkom fakultetu Sarajevo objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun ETF-a...

Cisco Networking Academy Program - Upis

Monday 25. of February 2013

Cisco Networking Academy Program (CNAP) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun...

Upis na sve semstre Cisco Network Academy Programa (CNAP)

Monday 17. of September 2012

Cisco Networking Academy Program (CNAP) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevo objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa.

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

- 250 KM za studente ETF-Sarajevo i

- 500 KM za ostale

 

na...

Upis u Cisco Networking Academy na ETF-Sarajevo

Wednesday 07. of March 2012

Cisco Networking Academy Program (CNAP) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa.

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

- 250 KM za studente ETF-Sarajevo, te

- 500 KM za ostale.

 

na...

Displaying results 11 to 15 out of 28

< Previous

1

2

3

4

5

6

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba