Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u Cisco Networking Academy

Thursday 25. of February 2010

Cisco Networking Academy Program (CNAP) Elektrotehnički fakultet Sarajevo objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa.

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun ETF-a...

Sastanak sa polaznicima Cisco Networkin Academy

Tuesday 29. of September 2009

Svi kandidati za pohađanje CCNA-1 kursa treba da dođu na sastanak u subotu 03.10.2009, u 10.00 sati u Lab. 02 radi dogovora o izvođenju nastave.

 

Upis na Cisco akademiju

Friday 27. of February 2009

Cisco Networking Academy na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevo objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa.

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun ETF-Sarajevo...

Polaznicima kurseva na Cisco Networking Academy

Tuesday 07. of October 2008

Svi kandidati za pohađanje CCNA kurseva treba da dođu na sastanak u subotu 11.10.2008, u 10.00 sati u Lab. 02 radi dogovora o izvođenju nastave.

Upis na Cisco Networking Academy

Thursday 25. of September 2008

Cisco Networking Academy Program (CNAP) Elektrotehnički fakultet Sarajevo objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa.

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun ETF-a...

Displaying results 21 to 25 out of 28

< Previous

1

2

3

4

5

6

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba