Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Friday 17. of February 2017 Produžen rok za upis u ljetni semestar akademske 2016/2017 godine

Obavještavaju se studenti prvog, drugog ciklusa studija i studenti upisani na ekvivalenciju zvanja da je rok za upis u ljetni semestar u studijskoj 2016/2017. godini produžen do 24.02.2017. godine.

 

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Nastava

Wednesday 15. of February 2017 Odluka o načinu i proceduri promjene statusa redovnog studenta u studijskoj 2016/2017. godini

Na osnovu čl. 73. st. (5) i (7) i 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), čl. 92. stav (2) i 126. Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga dekana...

Category: Opšta obavještenja, Nastava, Studenti

Wednesday 15. of February 2017 Odluka o pomjeranju početka nastavnog procesa u ljetnom semestru na 27.02.2017. godine

Na osnovu člana 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga prodekana za nastavu Elektrotehničkog...

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Nastava

Wednesday 15. of February 2017 Odluke o usvajanju Lista tema i mentora za izradu završnih radova za drugi ciklus studija

Na osnovu čl. 48. stav (1) i 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 18. Pravila studiranja za...

Category: Opšta obavještenja, Studenti

Wednesday 08. of February 2017 Odluka o direktnom sporazumu

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Category: Opšta obavještenja, Javne nabavke

Displaying results 1 to 5 out of 1662

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba