Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Wednesday 05. of September 2007 Odbrana magistarskog rada "Prepoznavanje fonema u kontinualnom govoru kao pripadnika definisanih grupa pomocu hibridne kaskadne LVQ-Elmanove neuronske mreže"

U ponedjeljak, 04.09.2007. godine, godine na Elektrotehničkom fakultetu je odbranjen magistarski rad Adnan Nuhića, dipl.el.ing, sa temom "Prepoznavanje fonema u kontinualnom govoru kao pripadnika definisanih grupa pomocu hibridne...

Category: Opšta obavještenja, Nagrade

Monday 02. of July 2007 Studija izvodljivosti uvođenja 3G mobilnih mreža BH Telecom-a i vizija razvoja prema 4G mobilnim mrežama

Dana 26.04. 2007. godine, u prostorijema BH Telecoma realizovana je prezentacija konačne verzije Studije ¨Studija izvodljivosti uvođenja 3G mobilnih mreža BH Telecom-a i vizija razvoja prema 4G mobilnim mrežama¨.

Category: Nagrade, Opšta obavještenja, Obavještenja Službe za ICT podršku

Tuesday 12. of June 2007 Uspješno predata faza istraživačko razvojnog projekta za SCADA/HMI sistem nadzora i vodjenja naftnog terminala za auto cisterne i naftovode

U okviru istraživačko razvojnog Projekta koji se realizuje na ETF-u u timu kojeg sačinjavaju studenti našeg fakulteta pod vodstvom Prof. Adnana Salihbegovića, a za potrebe firme Bosna-Oil Services iz Sarajeva, i za modernizaciju...

Category: Opšta obavještenja, Nagrade

Saturday 07. of April 2007 Odbrana magistarskog rada "Podešavanje parametara upravljačkih zakona primjenom genetičkog algoritma"

U utorak, 29.03.2007. godine na Elektrotehničkom fakultetu je odbranjen magistarski rad Bakira Lačevića, dipl.el.ing, sa temom "Podešavanje parametara upravljačkih zakona primjenom genetičkog algoritma", kod mentora Prof. dr....

Category: Nagrade, Obavještenja Službe za ICT podršku, Opšta obavještenja

Wednesday 24. of January 2007 Poziv studentima na studiju ETF-B za učešće u anketi

Pozivaju se svi studenti I. i II. godine studija koji studiraju po Bolonjskom procesu tj. u okviru nastavnog programa ETF-B, da uzmu učešće u anketi koja će se provesti dana 25-januara 2007 god, tj u četvrtak po slijedećem...

Category: Nagrade, Obavještenja Službe za ICT podršku, Opšta obavještenja

Displaying results 16 to 20 out of 21

< Previous

1

2

3

4

5

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba