Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Friday 30. of September 2016 Spisak studenata prve godine Prvog ciklusa studija po linijama i grupama

Formiran je spisak studenata prve godine Prvog ciklusa studija po linijama i grupama za tutorijale i laboratorijske vježbe.

 

Mole se brucoši da obrate pažnju na termine izvođenja nastave po linijama za predavanja te grupama za...

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Nastava, Upis i prijem

Friday 30. of September 2016 Odluka o primjeni i realizaciji izmijenjenog Nastavnog plana i programa prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Na osnovu čl. 42. stav (1), 43. st. (1) i (2) i 124. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukama Vijeća...

Category: Upis i prijem, Studenti, Nastava, Opšta obavještenja

Friday 30. of September 2016 Odluka o pohađanju nastave i polaganja nastavnih predmeta iz naredne studijske godine za studente koji više puta obnavljaju istu godinu studija

Na osnovu čl. 60. stav (3) i 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga prodekana za nastavu...

Category: Upis i prijem, Studenti, Nastava, Opšta obavještenja

Monday 19. of September 2016 Raspored nastave u neparnom semestru akademske 2016/2017 godine

Raspored nastave možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Category: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti, Nastava

Thursday 08. of September 2016 Odluka o pravu studenata koji obnavljaju studijsku godinu da pohađaju nastavu i polažu nastavne predmete iz naredne studijske godine

Na osnovu čl. 60. stav (3) i 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga prodekana za nastavu...

Category: Opšta obavještenja, Nastava, Studenti, Upis i prijem

Displaying results 6 to 10 out of 439

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba