Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Thursday 08. of September 2016 Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini treba priložiti:

 

- zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji se konkuriše

-...

Category: Studenti, Nastava, Upis i prijem, Konkursi, Opšta obavještenja

Thursday 08. of September 2016 Promjena odsjeka za studente Prvog ciklusa studija

Na osnovu Odluke broj: 04-1-1817/16 od 09.05.2016. godine studenti Prvog ciklusa studija mogu jedanput u toku studija promijeniti odsjek studija.

Promjena odsjeka studija može se izvršiti nakon završetka prvog semestra studija,...

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Nastava, Upis i prijem

Thursday 08. of September 2016 Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija (ponovci), drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija

Za ponovni upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija, drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini potrebno je predati sljedeća dokumenta:

  

1. Upisni list,...

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Upis i prijem

Thursday 08. of September 2016 Upis studenata u drugu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini

Za upis u drugu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini potrebno je dostaviti:

 

- Upisni list, semestralni list, 2 ŠV obrasca i index-upisnicu (sa prikupljenim...

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Nastava, Upis i prijem

Thursday 08. of September 2016 Ponovni upis u drugu godinu Drugog ciklusa studija za studente upisane na ekvivalenciju zvanja

Za ponovni upis u drugu godinu drugog ciklusa studija za studente upisane na ekvivalenciju zvanja na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini potrebno je predati sljedeća dokumenta:

 

1.Upisni list,...

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Upis i prijem

Displaying results 11 to 15 out of 439

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba