Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Thursday 08. of September 2016 Upis studenata u drugu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini

Za upis u drugu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini potrebno je dostaviti:

 

- Upisni list, semestralni list, 2 ŠV obrasca i index-upisnicu (sa prikupljenim...

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Nastava, Upis i prijem

Thursday 08. of September 2016 Ponovni upis u drugu godinu Drugog ciklusa studija za studente upisane na ekvivalenciju zvanja

Za ponovni upis u drugu godinu drugog ciklusa studija za studente upisane na ekvivalenciju zvanja na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini potrebno je predati sljedeća dokumenta:

 

1.Upisni list,...

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Upis i prijem

Thursday 08. of September 2016 Evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini

Za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta (za studente po antebolonja sistemu studija) potrebno predati sljedeća dokumenta:

 

1. Indeks,

2. Semestralni list,

3. Studenti za evidentiranje po isteku statusa...

Category: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti

Friday 02. of September 2016 Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,...

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava

Thursday 01. of September 2016 Javni Konkurs za upis studenata na III (Treći) ciklus studija - Doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Na osnovu čl. 74. i 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), čl. 116. i 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, čl. 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus...

Category: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti, Nastava, Postdiplomski studij, Konkursi

Displaying results 26 to 30 out of 451

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba