Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Tuesday 18. of July 2006 Nastavni kalendar za 2006/2007. školsku godinu

Na osnovu člana 212. Pravila Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-1-26/02 od 08.01.2002. I 01-01-775706. od 06.04.2006.) i prijedloga prijedloga Dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu od 14.07.2006. godine,...

Category: Opšta obavještenja, Obavještenja Službe za ICT podršku

Monday 17. of July 2006 Obavještenje za studente prve godine studija o dodatnoj nastavi i ispitnim rokovima

Na osnovu člana 212. Pravila Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj 01-1-26/02 od 08.01.2002. godine) i prijedloga Dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, Nastavnonaučno vijeće Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu na...

Category: Opšta obavještenja, Obavještenja Službe za ICT podršku

Thursday 13. of July 2006 XIV. Redovna sjednica NNV ETF-Sarajevo

Postavljeni su dodatni materijali za XIV. Redovnu sjednicu Nastavnonaučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu...

Category: Opšta obavještenja, Obavještenja Službe za ICT podršku

Thursday 13. of July 2006 XIV. Redovna sjednica NNV ETF-Sarajevo, Dodatni materijali

Postavljeni su dodatni materijali za XIV. Redovnu sjednicu Nastavnonaunog vijća Elektrotehničkog fakultata u Sarajevu...

Category: Opšta obavještenja, Obavještenja Službe za ICT podršku

Monday 10. of July 2006 Odbrana magistarskog rada "Autonomno praćenje pri podužnom kretanju vozila upotrebom vještačkih neuronskih mreža."

U petak, 07.07.2006. godine na Elektrotehničkom fakultetu je odbranjen magistarski rad Adnana Tahirovića, dipl.el.ing, sa temom "Autonomno praćenje pri podužnom kretanju vozila upotrebom vještačkih neuronskih mreža.", kod mentora...

Category: Opšta obavještenja, Obavještenja Službe za ICT podršku

Displaying results 36 to 40 out of 52

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba