Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Monday 08. of June 2020 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12-2478/20 od 08.06.2020. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Category: Javne nabavke

Friday 15. of May 2020 Odluka o direktnom sporazumu

Odluka o direktnom sporazumu za pružanje usluga računovodstvenog, revizorskog i poreskog savjetovanja za potrebe Elektrotehničkog fakulteta do kraja kalendarske 2020. godine.

Category: Javne nabavke

Friday 15. of May 2020 Odluka o direktnom sporazumu

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku nafte i destilata za potrebe Elektrotehničkog fakulteta do kraja kalendarske 2020. godine.

Category: Javne nabavke

Monday 04. of May 2020 Odluka o direktnom sporazumu

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku kancelarijske opreme i potrepština za potrebe ETF-Sarajevo za 2020. godinu.

 

Category: Javne nabavke

Thursday 30. of April 2020 Odluka o direktnom sporazumu

Odluka o direktnom sporazumu za pružanje usluga održavana kontrolnih aparata odnosno ispitivanja ispravnosti sistema za zaštitu od požara, alarmnog i sistema za video nadzor za potrebe ETF-Sarajevo u 2020. godini.

Category: Javne nabavke

Displaying results 21 to 25 out of 197

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba