Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
Ekvivalencija sa Dipl.Ing.El. na ME-Dipl.Ing.El
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Nastavni kalendar
Ekvivalencija zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike sa zvanjem magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike

Poziv za ekvivalenciju zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike sa zvanjem magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike

 

Odluku ETF-Sarajevo o uvijetima i načinu ekvivalencije zvanja diplomirani inženjer elektroehnike sa zvanjem magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike možete preuzeti klikom na sljedeći link.

 

Odluku o Senata Univerziteta u Sarajevu možete preuzeti klikom na sljedeći link.

 

Online prijava za kandidate se nalazi na adresi www.etf.unsa.ba/ekvivalencija/.

 Posljednja izmjena:  02:53 08/06 2012

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba