Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Pregled laboratorija
Pregled softvera
Projekti
Međunarodna saradnja
Konferencije i skupovi
Konkursi za NIR
OBRAZOVNE I ISTRAŽIVAČKE LABORATORIJE
Naziv laboratorije 
Oznaka laboratorije 
Namjena  
Lokacija  
Broj računara 
Opšta računarska laboratorija  
RL-1 
programiranje, baze podataka, softverski bazirani predmeti  
0-02 
20 WS + 1 S 
Laboratorija za izvanrednost i razvoj softverski baziranih sistema  
COE 
razvoj softverski baziranih sistema, izrada diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, projekti u saradnji  
0-03 
19 WS + 1 S 
Opšta računarska laboratorija  
RL-2 
programiranje, softverski bazirani predmeti  
0- 04 
20 WS 
Opsta računarska laboratorija  
RL-3 
grafika, man-machine interfejs, softverski bazirani predmeti  
I- 09 
18 WS 
Laboratorija za elektroniku 
LE-1 
testiranje elektronskih komponenata i sklopova 
2-09 
10 radnih mjesta 
Laboratorija za elektroniku 
LE-2 
razvoj i tetiranje mikroprocesorskih i FPGA sklopova i sistema 
2-11 
5 WS + 10 radnih mjesta 
Laboratorija za inteligentne sisteme 
IL-1 
ekspertni sistemi, računarsko modeliranje i simulacija, inteligentni računarski sistemi,  
I- 11 
15 WS 
Računarska laboratorija za energetiku 
RLE 
predmeti sa smjera elektroenergetike koji koriste računarske metode i softverske pakete 
I-13 
15 WS 
Laboratorija za računarske mreže 
LRM 
predmeti sa smjera telekomunikacija koji koriste računarske i komunikacione mreže 
2-32 
8 WS 
Laboratorija za širokopojasne komunikacije  
LBB 
predmeti sa smjera telekomunikacija koji koriste mobilne mreže i komunikacije 
2-17, 2-30  
8 WS 
Laboratorija za VOIP  
VOIP 
predmeti sa smjera telekomunikacija koji koriste internet bazirane komunikacije 
2-28 
8 WS 
Laboratorija za industrijsku automatiku 
LAUT 
predmeti sa smjera automatike i elektronike  
2-13 
4 WS 
Laboratorija za električne mašine 
LEM 
predmeti sa smjera elektroenergetike  
0-17 
6 WS 
Laboratorija za robotiku  
LROB 
predmeti sa smjera A&E 
0-11 
4 WS 
Laboratorija za specijalna mjerenja  
LSM 
predmeti sa smjera A& E i Telekomunikacija 
2-08 
1WS + Spec. mjerni instrumrnti 
Online Internet laboratorija  
I-Lab 
predmeti sa smjera R&I i A&E 
http://195.130.59.201/live.html 
1 WS + S7-300 PLC 

 Online Internet  laboratorija , I-Lab URL  adresa :  Opens internal link in current window195.130.59.201/live.htmlPosljednja izmjena:  10:08 20/02 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba