Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Pregled laboratorija
Pregled softvera
Projekti
Međunarodna saradnja
Konferencije i skupovi
Konkursi za NIR
Univerzitet u Erlangenu - Njemačka

 • BiHSP-Stipendienprogramm 2004/2005
  Intelligente Verfahren zur Regelung von Fahrzeugen und Fahrzeugkomponenten


Tempus projekti

 

 

 • Tempus projekat Br. UM-JEP-19015-2005: "Osiguranje kvaliteta studija kroz akreditiranje''
 • Tempus projekat Br. UM-JEP-18041-2003: ''Uvođenje ECTS sistema na B&H Univerzitete''
 • Tempus projekat Br. UM-JEP-17004-2002: "Evropski projekat menadžmenta na BH Univerzitetima"


FP7 projekti

Tekući projekti:

 

1. The Virtual Museum Transnational Network - V-MusT.net

Virtualni muzeji su novi model komunikacije čiji cilj je kreiranje personaliziranog, imerzivnog i interaktivnog načina za razumijevanje svijeta oko nas. Projekat V-MusT.net (Transnacionalna mreža virtualnih muzeja) će kreirati novo područje naučnog istraživanja, identificirati potrebe za daljim razvojem, definisati oblik virtuelnog muzeja budućnosti i kreirati proces evaluacije kvaliteta virtuelnih muzeja. Elektrotehnički fakultet Sarajevo je jedan od 18 partnera iz 13 zemalja koji učestvuju u V-MusT.net projektu.


FP6 projekti

Tekući projekti:

 

1. FP6 Research Infrastructures SEE-GRID

Razvoj grid omogućene elnfrastrukture u jugoistočnoj Evropi

 

2. EU Information Society Technologies (IST) Programme (IST-2001-38830)

"Expanding the European research network in South-East Europe by providing GEANT connectivity to non-GEANT countries"

Tekući projekat: South-Eastern European Research & Education Network - SEEREN2

 

3. U sklopu realizacije Projekta pod 2. - SEEREN2: ''Izgradnja istraživačke mreže u Jugoistočnoj Evropi i njeno povezivanje sa GEANT mrežom u Evropskoj Uniji'' - sklopljen je Ugovor sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo o finansijskoj podršci realizaciji ovog Projekta.

 

Predloženi projekti po pozivu FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3 (mart 2006)

 

1. Strengthening of research activities and networking with local industry at ETF - Sarajevo

 

2. Building the Collaborative Multi-Robot system through wireless ad-hoc network and remote control


Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH

 • Eksperimentalna identifikacija sistema sa linearnom dinamikom i jednim nelinearnim statičkim elementom

 


Ministarstvo obrazovanja i nauke - Kanton Sarajevo

2007

 • Istraživanje, razvoj i implementacija online internet laboratorije
 • Sklapanje malih kapacitivnih struja visokonaponskim rastavljačem u postrojenjima vanjske izvedbe
 • Aplikacijski, prometni i QoS aspekti u izgradnji Akademske računarske mreže Univerziteta u Sarajevu na platformi Grid mreže
 • Multimedijsko okruženje za podučavanje temeljnih koncepta iz računarstva i informatike
 • Autonomni sistem navigacije laboratorijskog modela helikoptera primjenom metodologija mekog računarstva
 • Videografska analiza kinetike ljudskog tjela
 • 2006
 • Razvoj računarskih i mjernih metoda za proračun električnih i magnetskih polja industrijske frekvencije
 • Identifikacija i upravljanje objektima sa sporo promjenjljivim parametrima
 • Razvoj postupaka i algoritama za primjenu u procesima računarske vizije


Unesco


JP Elektroprivreda BiH

 • Upotreba PLC tehnologije u pristupnim telekomunikacionim mrežama JP Elektroprivrede BiH dd- Sarajevo.


BH Telecom Sarajevo


Bosna-S Oil Services, Sarajevo

 

 Razvoj Web baziranih  softverskih rijesenja SCADA/PLC/HMI  za sistem vodjenja, nadzora i upravljanja refinerijskim terminalima za punjenje autocisterni i otpremu gotovih proizvoda naftovodima.

Vise o sistemu na Opens internal link in current windowlinku


Energoinvest , Sarajevo

 

Razvoj  inteligentne senzorske wireless mreze i softvera za   HMI/SCADA sistem nadzora i vodjenja procesa ispitivanja metalnih resetkastih konstrukcija Ispitne stanice dalekovodnih stubova  IDV-IMRK u okviru firme Energoinvest.

Vise o Projektu na Opens internal link in current windowlinku


Ministarstvo za nauku i obrazovanje Kantona Sarajevo

 

Dizajn i razvoj  Oracle bazirane, sa Web pristupom, interaktivne  baze podataka istraživača, istraživačkih organizacija, istraživačkih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Kantonu Sarajevo.

Više o Projektu i  pregled  CASRIS baza na Opens internal link in current windowlinku


Ministarstvo za obrazovanje i nauku, Federacija Bosne i Hercegovine

Dizajn i razvoj Oracle bazirane, sa Web pristupom, interaktivne baze podataka istraživača, istraživačkih organizacija, istraživačkih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Više o Projektu i pregled FEBHRIS baze na Opens internal link in current windowlinku

 Posljednja izmjena:  06:50 11/05 2011

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba