Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Pregled laboratorija
Pregled softvera
Projekti
Međunarodna saradnja
Konferencije i skupovi
Konkursi za NIR
Konferencije i skupovi
BIHTEL 2006 - VI Međunarodno savjetovanje o telekomunikacijama: "Izgradnja, eksploatacija i razvoj telekomunikacijskih mreža"
ICAT 2005 - XX International Symposium on Information, Communication and Automation Technologies 2005
BIHTEL2004 - V Međunarodni simpozijum o telekomunikacijama
IKT 2003 - XIX Međunarodni simpozij o informacionim i komunikacionim tehnologijama


Posljednja izmjena:  13:29 25/12 2006

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba