KONKURS za izbor akademskog osoblja

| Automatika i elektronika |

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Na osnovu člana 103. stav (1) Zakon o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, br. 33/17,
35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj:…


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), dekan Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje…


Read more

Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet

objavljuje

ZAKLJUČAK - ISPRAVKU JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS, objavljenog 26.05.2022. godine, u prilogu.


Read more

Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet

daje

POJAŠNJENJE

U cilju lakšeg snalaženja kandidata, daje se pojašnjenje Odluke (broj: 02-2835/22 od 23.05.2022. godine) kojom se utvrđuju Pitanja/oblasti za polaganje pismenog, praktičnog i…


Read more

U skladu sa članom 5. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto  Spremačica – pomoćni radnik (broj: 02-2424/22 od 05.05.2022. godine), Univerzitet u Sarajevu -…


Read more

Javni oglas za radno mjesto Laborant


Read more

Pitanja/oblasti za polaganje pismenog, praktičnog i usmenog ispita i Lista propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni, praktični i usmeni ispit po Javnom oglasu za radno mjesto Laborant.


Read more

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća…


Read more

Poslovnik o radu Komisije za prijem u radni odnos za radno mjesto Spremačica


Read more

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), dekan Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje…


Read more

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba