Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2021/2022. godini

Upis počinje od 13.10.2021. godine i traje do 20.10.2021. godine.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Dokumentacija za upis se predaje na šalteru Studentske službe u periodu od 10:00 – 13:00 sati.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS: 

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, podnose: 

1. Popunjen zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program na koji konkuriše, koji se printa iz informacionog sistema eUNSA,

2. Originalnu diplomu i dodatak diplomi/Uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija i Uvjerenje o položenim ispitima,

3. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

5. Indeks/upisnicu i upisni materijal (primjerak uplatnice kao i sve informacije vezane za prodaju upisnog materijala dostupne su na portirnici Fakulteta), 

6. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),

7. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu), 

8. Ugovor o studiranju u 4 primjerka (preuzeti u prilogu obavještenja), 

9. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji u 2 primjerka, 

10. Dokaz o uplati školarine (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1), 

Redovan studij: 130,00 KM 

Redovan samofinansirajući studij: 2.000,00 KM 

11. Dokaz o uplati za ispitne košuljice. Studenti uplaćuju za ispitne košuljice po 1,00 KM za svaki upisani predmet (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1),

12. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe-ISSS (ETF) (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1),

13. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe-ISSS (UTIC) (uplatu izvršiti prema uputstvu br.2),

14. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane). 

Uputstva za uplate se nalaze u prilogu obavještenja. 


Napomena:

Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine.

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba