Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 125. i 154. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), članova 50-53. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-104/21 od 29. 09. 2021. godine, raspisuje

Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta i imenovanje jednog člana Upravnog odbora iz reda studenata

- broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda redovnih profesora/naučnih savjetnika - 6 (šest)
- broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata - 1 (jedan)

---
Puni tekst Javnog oglasa možete preuzeti kao prilog ovog Obavještenja.

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba