Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini se vrši u periodu od 13. 06. 2022. do 24. 06. 2022. godine 

Prijava kandidata na…


Read more

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, organizira Dan otvorenih vrata u subotu, 28.05.2022. godine, u periodu od 10:00 do 16:00 sati u Kampusu Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb.

Ova manifestacija predviđena je u okviru…


Read more

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2021/2022. godini za studente trećeg ciklusa studija - doktorskog studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu traje od 16.5.2022. godine do 20.5.2022. godine,…


Read more

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke…


Read more

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke…


Read more

Odbrana doktorske disertacije - mr. Jasmina Dizdarević

| Računarstvo i informatika |

UNIVERZITET U SARAJEVU -
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Sarajevo
Zmaja od Bosne bb

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  N  J  E


mr. Jasmina Dizdarević

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

"Model dinamičkog upravljanja konzistencijom transakcijskog…


Read more

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2021/2022. godini počinje 07.02.2022.godine i traje do 25.02.2022. godine, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati.

Studenti treba da dostave:
1. Semestralni list (upisati…


Read more

Obavještenje za studente koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo


Read more

Liste ponuđenih tema i mentora za izradu završnih radova za drugi ciklus studija u studijskoj 2021/2022. godini


Read more

Konačna rang-lista prijavljenih kandidata za upis na III (treći) ciklus studija - doktorski studij


Read more

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba