Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Preliminarne rang-liste kandidata za upis na ETF-Sarajevo u akadmskoj 2020/2021 godini

07.07.2020 13:02   *   Starost poruke: 237 days
  *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava   *  


Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (8, 9. i 10. juli 2020. godine). Odluku o prigovorima kandidata na preliminarnu rang-listu donosi vijeće fakulteta/akademije u roku od tri dana. Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

 

Prigovor se upućuje Komisiji za prijem i upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021 godini.

 

Prigovor je potrebno uputiti putem email na adresu: etf@etf.unsa.ba, sa predmetom poruke (Subject): "Prigovor na preliminarne rang-liste".

 

Sjednica Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu na kojoj će se donijeti odluka po izjavljenim prigovorima, održat će se 13. jula 2020. godine.

 

Konačna rang-lista kandidata koji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/internet stranici fakulteta/akademije (15.07).

Zahtjev za upis koji su kandidati obavezni dostaviti prilikom upisa printat će se iz Informacionog sistema eUNSA.

 

U roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang-liste, kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne primjerke upload-ovanih dokumenata Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu i izvršiti upis, u suprotnom se smatra da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis, do popunjavanja odobrene kvote.

 

Upis kandidata vršit će se putem sistema eUNSA, o čemu će kandidati biti blagovremenno obavješteni.

 

Upis kandidata putem sistema eUNSA vršit će se na osnovu uputstva koje će UTIC dostaviti fakultetima/akademijama.

 


 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba