Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 1.2 kandidata Irfana Prazine na temu "Testiranje rasporeda elemenata na web stranicama koristeći testove u Galen framework-u generisane kroz alat za pravljenje skica"

14.12.2020 07:56   *   Starost poruke: 33 days
  *   Kategorija: Nastava, Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti   *  


Tema rada: "Testiranje rasporeda elemenata na web stranicama koristeći testove u Galen framework-u generisane kroz alat za pravljenje skica"

Termin održavanja: 17.12.2020. u 12:30h

Link: meet.google.com/azc-qrzj-azi

 

Kratki opis sadržaja rada:

Seminarski rad prezentuje alat za generisanje specifikacije testova koji testiraju vizuelni izgled web stranica. Ovaj alat kombinuje procese dizajniranja skica korisničkih interfejsa i implementaciju testova. Generisani testovi su verificirani korištenjem dva operatora mutacijskog testiranja. Mutacijsko testiranje je urađeno na referentnim testovima generisanim u Galen Framework alatu iz originalnih fajlova odabrane web stranice. Ovi testovi se prave kako bi detektovali promjene na vizuelnom izgledu stranice. Dodatno je urađeno poređenje slika snimaka zaslona web stranica kako bi se odredilo da li zaista postoji vizuelna promjena. Verifikacija je pokazala da su generisani testovi manje precizni od referentnih testova. Unatoč tome, pokazali su manje lažno pozitivnih rezultata. Zaključeno je da generisani testovi imaju neka ograničenja, ali da su dobra polazna tačka za kreiranje preciznijih testova za raspored elemenata.


 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba