Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Odbrana magistarskog rada - Rešad Rovčanin

05.01.2021 13:16   *   Starost poruke: 55 days
  *   Kategorija: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti   *  


UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

​Obavještenje

 

REŠAD ROVČANIN

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Standardizacija upravljanja pravilima u programski definisanim mrežama"

 

8. februara 2021. godine (ponedjeljak), sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala S1 - prizemlje)

 

Pristup odbrani je slobodan

 

Magistarski rad može se pregledati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.

 


 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba