Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Uvid javnosti u korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije - Adis Hamzić

27.01.2021 14:17   *   Starost poruke: 84 days
  *   Kategorija: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti   *  


U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Adisa Hamzića, magistar geodezija – diplomirani inženjer geodezija, pod naslovom "Modeliranje višestepenog kaskadnog prediktora pomaka sastavnih elemenata u deformacionoj analizi velikih objekata na bazi vremenskih serija uticajnih faktora" i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

- Dr. Samir Omanović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", predsjednik,

- Dr. Almir Karabegović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", član,

- Dr. Ingmar Bešić, docent Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika",

 

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID.

 

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Pravne službe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb (kancelarija 1-30), svakim radnim danom u periodu od 10:00 do 13:00 sati.

 


 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba