Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Obavještenja

Produženje roka za upis u ljetni semestar u akademskoj 2020/2021 godini

25.02.2021

Obavještavaju se studenti prvog, drugog ciklusa studija, stručnog studija i studenti upisani na ekvivalenciju zvanja da je rok za upis u ljetni semestar u studijskoj 2020/2021. godini produžen do 5.3.2021. godine. [more]

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2020/2021. godini za studente prvog, drugog ciklusa studija, stručnog studija i studente upisane na ekvivalenciju zvanja

19.02.2021

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2020/2021. godini počinje 10.2.2021.godine i traje do 1.3.2021. godine, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati. Studenti treba da dostave: 1....[more]

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke - Personalni kompjuteri

15.02.2021

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke - Personalni kompjuteri[more]

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke - Kompjuterska oprema

15.02.2021

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke - Kompjuterska oprema[more]

Odluke o direktnom sporazumu

11.02.2021

Odluke o direktnom sporazumu[more]

Odluka o direktnom sporazumu

09.02.2021

Odluka o direktnom sporazumu[more]

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Automatika i elektronika"

05.02.2021

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje...[more]

Odluke o direktnom sporazumima

05.02.2021

Odluke o direktnom sporazumima[more]

Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

05.02.2021

Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH[more]

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.04.2020. - 31.01.2021. godine

05.02.2021

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.04.2020. - 31.01.2021. godine[more]

Privremeni plan nabavki za 2021 godinu

03.02.2021

Privremeni plan nabavki za 2021 godinu[more]

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Automatika i elektronika"

03.02.2021

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje...[more]

Uvid javnosti u korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije - Adis Hamzić

27.01.2021

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da...[more]

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje viši asistent za naučnu oblast "Računarstvo i informatika"

22.01.2021

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje...[more]

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje viši asistent za naučnu oblast "Automatika i elektronika"

22.01.2021

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje...[more]

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 2.1 kandidata mr Muamera Kafadara na temu "Fuzzy System Based on Two-Step Cascade Genetic Optimization Strategy for Tobacco Tar Prediction”

18.01.2021

Tema rada: "Fuzzy System Based on Two-Step Cascade Genetic Optimization Strategy for Tobacco Tar Prediction” Termin održavanja: 26. 01.2021. u 12:30h Link:...[more]

Odluka o usvajanju žalbe na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

18.01.2021

Odluka o usvajanju žalbe na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača[more]

Upis u prvu/drugu godinu III (trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija u studijskoj 2020/2021. godini

12.01.2021

Upis počinje od 13.01.2021. godine i traje do 22.01.2021. godine Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata na III (treći) ciklusa studija-doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj...[more]

Odluka o usvajanju žalbi i poništenju postupka javnih nabavki

05.01.2021

Odluka o usvajanju žalbi i poništenju postupka javnih nabavki[more]

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

05.01.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda[more]

Displaying results 1 to 20 out of 2339

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba