Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Obavještenja

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 1.1 kandidata Irfana Prazine na temu "Pregled metoda za automatsku analizu rasporeda elemenata na web stranicama"

14.12.2020

Tema rada: Pregled metoda za automatsku analizu rasporeda elemenata na web stranicama Termin održavanja: 17.12.2020. u 12:00h Link: https://meet.google.com/azc-qrzj-azi Kratki opis sadržaja rada: Seminarski rad prezentuje...[more]

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.04.2020. - 30.11.2020.

11.12.2020

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.04.2020. - 30.11.2020.[more]

Odluka o direktnom sporazumu

11.12.2020

Odluka o direktnom sporazumu[more]

Prezenacija prijedloga teme doktorske disertacije - Dženana Tomašević

10.12.2020

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Dženana Tomašević, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Kratkoročna...[more]

Opće upute i pravila za realizaciju online parcijalnih ispita iz nastavnih predmeta zimskog semestrau studijskoj 2020/2021. godini

06.12.2020

Opće upute i pravila za realizaciju online parcijalnih ispita iz nastavnih predmeta zimskog semestrau studijskoj 2020/2021. godini[more]

Konkurs za izbor akademskog osoblja - viši asistent za naučnu oblast "Elektroenergetika"

05.12.2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine),...[more]

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 1.2 na temu “Istraživanje mogućnosti integracije tehnika proceduralnog modeliranja za stvaranje cjelovitog grada” kandidata Emira Coge

02.12.2020

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 1.2 na temu “Istraživanje mogućnosti integracije tehnika proceduralnog modeliranja za stvaranje cjelovitog grada” kandidata Emira Coge Tema rada: „Istraživanje mogućnosti integracije...[more]

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 1.1 na temu “Vizualizacija podataka skladišta u stvarnom svijetu zasnovana na položaju u pametnom sistemu upravljanja skladištem” kandidata Emira Coge

02.12.2020

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 1.1 na temu “Vizualizacija podataka skladišta u stvarnom svijetu zasnovana na položaju u pametnom sistemu upravljanja skladištem” kandidata Emira Coge Tema rada: Vizualizacija podataka...[more]

Raspored polaganja prvih parcijalnih ispita

28.11.2020

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na Fakultetu,svi ispiti se prebacuju u online režim održavanja. U skladu sa ranije donesenom Odlukom, svi ispiti I ciklusa studija se prolongiraju za 7 dana u odnosu na prvobitno...[more]

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

27.11.2020

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača[more]

Konkurs za upis studenata na III (Treći) ciklus studija - doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

26.11.2020

Na osnovu čl. 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), čl. 21, 22, 24. i 26. Pravila...[more]

Konkurs za izbor akademskog osoblja

24.11.2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17 i 35/20), čl. 192. i 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine),...[more]

Izmjene i dopune plana nabavki za 2020 godinu

13.11.2020

Izmjene i dopune plana nabavki za 2020 godinu[more]

Upis studenata trećeg ciklusa studija - doktorskog studija u studijsku 2020/2021. godinu

07.11.2020

Upis počinje od 9.11.2020. godine i traje do 31.12.2020. godine Za upis u odgovarajuću godinu (obnova ili upis više godine) trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini...[more]

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - Adis Hamzić

05.11.2020

U skladu sa članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine), zakazuje se prezentacija radne verzije projekta...[more]

Krizni plan pripravnosti odgovora u okolnostima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom novim korona virusom COVID-19 Elektrotehničkog fakulteta u sarajevu

28.10.2020

Krizni plan pripravnosti odgovora u okolnostima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom novim korona virusom COVID-19 Elektrotehničkog fakulteta u sarajevu[more]

Infobip Virtual Classroom program predavanja i radionica za studente

28.10.2020

U toku su prijave za Infobip Virtual Classroom program predavanja i radionica za studente. Program će se održati u vremenskom terminu od 9.11. – 4.12.2020., sa pretežnom dinamikom predavanja svaki drugi dan, u trajanju od 60...[more]

Revidirane konačne rang liste za upis na Drugi ciklus studija na ETF-Sarajevo

28.10.2020

Revidirane konačne rang liste za upis na Drugi ciklus studija na ETF-Sarajevo[more]

Cisco Networking Academy (CNA) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevo objavljuje upis u sva tri semestra CCNA kursa.

23.10.2020

Cisco Networking Academy (CNA) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevo objavljuje upis u sva tri semestra CCNA kursa. Za prijavu je potrebno obavjestiti instruktora Damira Šahinpašića na e-mail...[more]

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini

19.10.2020

Upis počinje od 20.10.2020. godine i traje do 26.10.2020. godine. Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je...[more]

Displaying results 21 to 40 out of 2326

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba