Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Obavještenja

18.01.2021

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 2.1 kandidata mr Muamera Kafadara na temu "Fuzzy System Based on Two-Step Cascade Genetic Optimization Strategy for Tobacco Tar Prediction”

Tema rada: "Fuzzy System Based on Two-Step Cascade Genetic Optimization Strategy for Tobacco Tar Prediction” Termin održavanja: 26. 01.2021. u 12:30h Link:...[more]

Category: Nastava, Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

18.01.2021

Odluka o usvajanju žalbe na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o usvajanju žalbe na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača[more]

Category: Javne nabavke

12.01.2021

Upis u prvu/drugu godinu III (trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija u studijskoj 2020/2021. godini

Upis počinje od 13.01.2021. godine i traje do 22.01.2021. godine Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata na III (treći) ciklusa studija-doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj...[more]

Category: Konkursi, Nastava, Opšta obavještenja, Studenti

05.01.2021

Odluka o usvajanju žalbi i poništenju postupka javnih nabavki

Odluka o usvajanju žalbi i poništenju postupka javnih nabavki[more]

Category: Javne nabavke

05.01.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda[more]

Category: Javne nabavke

05.01.2021

Odbrana magistarskog rada - Rešad Rovčanin

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb S a r a j e v o ​Obavještenje REŠAD ROVČANIN branit će magistarski rad pod naslovom "Standardizacija upravljanja pravilima u programski...[more]

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

31.12.2020

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje viši asistent za naučnu oblast "Elektroenergetika"

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje...[more]

Category: Konkursi, Nastava, Opšta obavještenja

31.12.2020

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Automatika i elektronika"

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje...[more]

Category: Konkursi, Nastava, Opšta obavještenja

29.12.2020

Konkurs za izbor akademskog osoblja - vanredni profesor za naučnu oblast "Automatika i elektronika"

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine),...[more]

Category: Konkursi, Nastava, Opšta obavještenja

28.12.2020

Konkurs za izbor akademskog osoblja - vanredni profesor za naučnu oblast "Automatika i elektronika"

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine),...[more]

Category: Konkursi, Nastava, Opšta obavještenja

25.12.2020

Konkurs za izbor akademskog osoblja - viši asistent za naučnu oblast "Automatika i elektronika",

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine),...[more]

Category: Konkursi, Nastava, Opšta obavještenja

25.12.2020

Konkurs za izbor akademskog osoblja - viši asistent za naučnu oblast "Računarstvo i informatika"

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine),...[more]

Category: Konkursi, Nastava, Opšta obavještenja

23.12.2020

Odluka o izbor najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izbor najpovoljnijeg ponuđača[more]

Category: Javne nabavke

18.12.2020

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača[more]

Category: Javne nabavke

17.12.2020

Odluka o direktnom sporazumu

Odluka o direktnom sporazumu[more]

Category: Javne nabavke

17.12.2020

Odbrana doktorske disertacije - mr. Omer Hadžić

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo Zmaja od Bosne bb Obavještenje mr. Omer Hadžić branit će doktorsku disertaciju pod naslovom "Operativno uravnoteženje elektroenergetskog sistema...[more]

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

14.12.2020

Promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu

Svečani čin promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu održat će se u subotu, 19. decembra 2020. godine, u terminu od 12:00-14:00 sati, uz precizan raspored i maksimalan oprez, te striktno pridržavanje mjera...[more]

Category: Nagrade, Opšta obavještenja, Studenti

14.12.2020

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 1.2 kandidata Irfana Prazine na temu "Testiranje rasporeda elemenata na web stranicama koristeći testove u Galen framework-u generisane kroz alat za pravljenje skica"

Tema rada: "Testiranje rasporeda elemenata na web stranicama koristeći testove u Galen framework-u generisane kroz alat za pravljenje skica" Termin održavanja: 17.12.2020. u 12:30h Link:...[more]

Category: Nastava, Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

14.12.2020

Održavanje Naučnoistraživačkog seminara 1.1 kandidata Irfana Prazine na temu "Pregled metoda za automatsku analizu rasporeda elemenata na web stranicama"

Tema rada: Pregled metoda za automatsku analizu rasporeda elemenata na web stranicama Termin održavanja: 17.12.2020. u 12:00h Link: https://meet.google.com/azc-qrzj-azi Kratki opis sadržaja rada: Seminarski rad prezentuje...[more]

Category: Nastava, Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

11.12.2020

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.04.2020. - 30.11.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.04.2020. - 30.11.2020.[more]

Category: Javne nabavke

Displaying results 21 to 40 out of 2344

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba