Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Obavještenja

Konačne rang liste za upis na prvu godinu drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

19.10.2020

Konačne rang liste za upis na prvu godinu drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo[more]

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača

16.10.2020

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača[more]

Preliminarne rang liste za upis u I godinu II ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu

15.10.2020

Preliminarne rang liste za upis u I godinu II ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Žalbe na preliminarne rang-liste kandidati mogu uputiti u skladu sa tekstom Konkursa.[more]

Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu donesene na 23. vanrednoj sjednici održanoj 09. 10. 2020. godine

13.10.2020

Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu donesene na 23. vanrednoj sjednici održanoj 09. 10. 2020. godine, kako slijedi: - Odluka broj: 01-22-2/20 sa Instrukcijom broj: 01-22-3/20 i obrascem zahtjeva, - Odluka broj: 01-22-4/20.[more]

Odluke o poništenju postupka javnih nabavki

13.10.2020

Odluke o poništenju postupka javnih nabavki[more]

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

13.10.2020

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača[more]

Linkovi za prva online predavanja u akademskoj 2020/2021 godini za studente brucoše

12.10.2020

Linkovi za prva online predavanja u akademskoj 2020/2021 godini za studente brucoše: Studenti prve godine prvog ciklusa studija: Osnove elektrotehnike: Adresa (url): Osnove elektrotehnike Studenti prve godine...[more]

Upute za korištenje online servisa za brucoše u akademskoj 2020/2021 godini

11.10.2020

Dana 09.10.2020. godine novoupisani studenti na prvu godinu prvog ciklusa studija, te na stručni studij trebali su na svoje email adrese koje su koristili prilikom prijave na Konkurs za upis putem sistema http://upis.unsa.ba...[more]

Nastava na prvoj godinu prvog ciklusa studija za brucoše

09.10.2020

Svi studenti brucoši će imati uvodno predavanje u ponedjeljak 12.10.2020. sa početkom u 9:00. Predavanje će biti održano online. Link za pristup predavanju će biti objavljen na fakultetskom web siteu u ponedeljak u jutarnjim...[more]

Početak studijske 2020/2021 godine

08.10.2020

Nastava za sve studijske godine, na prvom i drugom ciklusu studija, te na stručnom studiju, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu počinje 12.10.2020. godine. Raspored za prvu sedmicu nastave je već objavljen...[more]

Rezultati prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

08.10.2020

Objavljeni su Rezultati prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa studija: - Automatika i elektronika, - Elektroenergetika, - Računarstvo i informatika i - Telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu...[more]

Rasporedi predavanja i grupnih vježbi u zimskom semestru studijske 2020/2021 godine

08.10.2020

Rasporedi predavanja i grupnih vježbi u zimskom semestru studijske 2020/2021 godine[more]

Prodžetak roka za upis u akademsku 2020/2021 godinu

06.10.2020

1. Upis studenata na oba ciklusa studija produžava se do četvrtka, 15. 10. 2020. 2. Krajnji rok za odbrane završnih radova na prvom ciklusu studija je petak, 9. 10. 2020., a na drugom ciklusu studija petak, 30. 10....[more]

Odluka o strukturi bodova i bodnovnim krijerijumima na trećem ciklusu studija

05.10.2020

Odluka o strukturi bodova i bodnovnim krijerijumima na trećem ciklusu studija[more]

Odluke o obaveznim i preporučenim udžbenicima i priručnicima u akademskoj 2020/2021 godini

05.10.2020

Odluke o obaveznim i preporučenim udžbenicima i priručnicima u akademskoj 2020/2021 godini[more]

Uputstvo za polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

05.10.2020

Polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa (Automatika i elektronika, Elektroenergetika, Računarstvo i informatika, Telekomunikacije) studija na ETF-Sarajevo biće omogućeno putem online platforme koja...[more]

Odluka o načinu organizacije i realizacije nastavnog procesa u studijskoj 2020/2021 godini

04.10.2020

Odluka o načinu organizacije i realizacije nastavnog procesa u studijskoj 2020/2021 godini[more]

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto Spremačica - pomoćni radnik

28.09.2020

Na osnovu člana 8, 11. i 12. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama...[more]

Odbrana magistarskog rada - Erol RAHMANOVIĆ

25.09.2020

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb S a r a j e v o O B A V J E Š T E N J E EROL RAHMANOVIĆ branit će magistarski rad pod naslovom "Proračun elektromagnetskih polja u blizini...[more]

Odbrana magistarskog rada - Senita BRAVIĆ

25.09.2020

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb S a r a j e v o O B A V J E Š T E N J E SENITA BRAVIĆ branit će magistarski rad pod naslovom "Ispitivanje utjecaja medijskih faktora na...[more]

Displaying results 41 to 60 out of 2326

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba