Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Obavještenja

15.10.2020

Preliminarne rang liste za upis u I godinu II ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu

Preliminarne rang liste za upis u I godinu II ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Žalbe na preliminarne rang-liste kandidati mogu uputiti u skladu sa tekstom Konkursa.[more]

Category: Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava, Opšta obavještenja

13.10.2020

Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu donesene na 23. vanrednoj sjednici održanoj 09. 10. 2020. godine

Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu donesene na 23. vanrednoj sjednici održanoj 09. 10. 2020. godine, kako slijedi: - Odluka broj: 01-22-2/20 sa Instrukcijom broj: 01-22-3/20 i obrascem zahtjeva, - Odluka broj: 01-22-4/20.[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Studenti, Nastava, Upis i prijem

13.10.2020

Odluke o poništenju postupka javnih nabavki

Odluke o poništenju postupka javnih nabavki[more]

Category: Javne nabavke

13.10.2020

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača[more]

Category: Javne nabavke

12.10.2020

Linkovi za prva online predavanja u akademskoj 2020/2021 godini za studente brucoše

Linkovi za prva online predavanja u akademskoj 2020/2021 godini za studente brucoše: Studenti prve godine prvog ciklusa studija: Osnove elektrotehnike: Adresa (url): Osnove elektrotehnike Studenti prve godine...[more]

Category: Opšta obavještenja, Nastava, Studenti, Upis i prijem

11.10.2020

Upute za korištenje online servisa za brucoše u akademskoj 2020/2021 godini

Dana 09.10.2020. godine novoupisani studenti na prvu godinu prvog ciklusa studija, te na stručni studij trebali su na svoje email adrese koje su koristili prilikom prijave na Konkurs za upis putem sistema http://upis.unsa.ba...[more]

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Upis i prijem, Nastava

09.10.2020

Nastava na prvoj godinu prvog ciklusa studija za brucoše

Svi studenti brucoši će imati uvodno predavanje u ponedjeljak 12.10.2020. sa početkom u 9:00. Predavanje će biti održano online. Link za pristup predavanju će biti objavljen na fakultetskom web siteu u ponedeljak u jutarnjim...[more]

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Nastava, Upis i prijem

08.10.2020

Početak studijske 2020/2021 godine

Nastava za sve studijske godine, na prvom i drugom ciklusu studija, te na stručnom studiju, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu počinje 12.10.2020. godine. Raspored za prvu sedmicu nastave je već objavljen...[more]

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Nastava, Upis i prijem

08.10.2020

Rezultati prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Objavljeni su Rezultati prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa studija: - Automatika i elektronika, - Elektroenergetika, - Računarstvo i informatika i - Telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava

08.10.2020

Rasporedi predavanja i grupnih vježbi u zimskom semestru studijske 2020/2021 godine

Rasporedi predavanja i grupnih vježbi u zimskom semestru studijske 2020/2021 godine[more]

Category: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti, Nastava

06.10.2020

Prodžetak roka za upis u akademsku 2020/2021 godinu

1. Upis studenata na oba ciklusa studija produžava se do četvrtka, 15. 10. 2020. 2. Krajnji rok za odbrane završnih radova na prvom ciklusu studija je petak, 9. 10. 2020., a na drugom ciklusu studija petak, 30. 10....[more]

Category: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti, Nastava

05.10.2020

Odluka o strukturi bodova i bodnovnim krijerijumima na trećem ciklusu studija

Odluka o strukturi bodova i bodnovnim krijerijumima na trećem ciklusu studija[more]

Category: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Nastava

05.10.2020

Odluke o obaveznim i preporučenim udžbenicima i priručnicima u akademskoj 2020/2021 godini

Odluke o obaveznim i preporučenim udžbenicima i priručnicima u akademskoj 2020/2021 godini[more]

Category: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Nastava

05.10.2020

Uputstvo za polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa (Automatika i elektronika, Elektroenergetika, Računarstvo i informatika, Telekomunikacije) studija na ETF-Sarajevo biće omogućeno putem online platforme koja...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti

04.10.2020

Odluka o načinu organizacije i realizacije nastavnog procesa u studijskoj 2020/2021 godini

Odluka o načinu organizacije i realizacije nastavnog procesa u studijskoj 2020/2021 godini[more]

Category: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti, Nastava

28.09.2020

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto Spremačica - pomoćni radnik

Na osnovu člana 8, 11. i 12. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi

25.09.2020

Odbrana magistarskog rada - Erol RAHMANOVIĆ

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb S a r a j e v o O B A V J E Š T E N J E EROL RAHMANOVIĆ branit će magistarski rad pod naslovom "Proračun elektromagnetskih polja u blizini...[more]

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Postdiplomski studij

25.09.2020

Odbrana magistarskog rada - Senita BRAVIĆ

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb S a r a j e v o O B A V J E Š T E N J E SENITA BRAVIĆ branit će magistarski rad pod naslovom "Ispitivanje utjecaja medijskih faktora na...[more]

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

23.09.2020

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2020/2021. godini - drugi prijavni rok

Upis počinje od 23.09.2020. godine i traje do 01.10.2020. godine. Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Studenti, Nastava, Upis i prijem

22.09.2020

Uputsvo o popunjavanju indeksa i semestralnog lista prilikom upisa semestra

S obzirom na brojne nejasnoće kod određenog broja studenata šta tačno treba upisivati u indeks i semestralni list prilikom upisa semestra, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu izdaje sljedeću U P U T...[more]

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Upis i prijem, Nastava

Displaying results 61 to 80 out of 2344

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba