Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Obavještenja

Drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

30.07.2020

Drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini PRIJAVA SE VRŠI OD 31. 08. 2020. − 06. 09....[more]

Odbrana magistarskog rada - Muamer Imamović

30.07.2020

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb S a r a j e v o O B A V J E Š T E N J E MUAMER IMAMOVIĆ branit će magistarski rad pod naslovom "Poboljšanje kvalitete video streaminga...[more]

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Računarstvo i informatika"

29.07.2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...[more]

Odluka o direktnom sporazumu

28.07.2020

Odluka o direktnom sporazumu[more]

Odluka o direktnom sporazumu

28.07.2020

Odluka o direktnom sporazumu[more]

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za dostavu ponuda

24.07.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za dostavu ponuda[more]

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za dostavu ponuda

24.07.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za dostavu ponuda[more]

Odbrana magistarskog rada

22.07.2020

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb S a r a j e v o ADNAN SALKANOVIĆ branit će magistarski rad pod naslovom "Modeliranje, analiza i upravljanje klasom procesa u prehrambenoj...[more]

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda - Elektronske potrepštine - set energetskih pretvarača

21.07.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda - Elektronske potrepštine - set energetskih pretvarača[more]

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda - Laboratorijska oprema - upravljačka ploča

21.07.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda - Laboratorijska oprema - upravljačka ploča[more]

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast "Računarstvo i informatika"

21.07.2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...[more]

Izmjena i dopuna javnog poziva za sistematski i ljekarski pregled

16.07.2020

Izmjena i dopuna javnog poziva za sistematski i ljekarski pregled [more]

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2020/2021. godini

15.07.2020

Upis počinje od 16.07.2020. godine i traje do 24.07.2020. godine. Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je...[more]

Konačne rang-liste kandidata za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021 godini

14.07.2020

Objavljene su konačne rang-liste kandidata za upis na prvu godinu Prvog ciklusa studija (studijski programi Automatika i elektronika, Elektroenergetika, Računarstvo i informatika i Telekominikacije) i na prvu godinu Stručnog...[more]

Konkurs za izbor akademskog osoblja

13.07.2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1), (2) i (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke...[more]

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast "Elektroenergetika"

10.07.2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...[more]

Ispiti iz predbolonjskih predmeta Matematika 1 i Matematika 2

09.07.2020

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 održat će se u terminima, kako slijedi: -Matematika 1 (pismeni): 21.07. 2020. u 10.00; -Matematika 1 (usmeni): 22.07.2020. u 09.00; -Matematika 2 (pismeni): 22.07.2020. u...[more]

Preliminarne rang-liste kandidata za upis na ETF-Sarajevo u akadmskoj 2020/2021 godini

07.07.2020

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (8, 9. i 10. juli 2020. godine). Odluku o prigovorima kandidata na preliminarnu rang-listu donosi vijeće fakulteta/akademije u roku...[more]

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga - sistematski ljekarski i santirarni pregled

07.07.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga - sistematski ljekarski i santirarni pregled[more]

On-LIne uvid u prigovore na rezultate prijemnog ispita iz matematike za upis na ETF-Sarajevo

06.07.2020

Kandidati koji su uputili prigovor (putem online forme) Komisji za organizovanje prijemnog ispita za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021. godini, na rezultate prijemnog ispita koji je održan 01.07.2020. godine, mogu...[more]

Displaying results 81 to 100 out of 2326

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba