Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Obavještenja

02.07.2020

Rezultati prijemnog ispita iz matematike održanog 01.07.2020. godine za upis na ETF-Sarajevo

Rezultate prijemnog ispita iz matematike održanog 01.07.2020. godine za upis na ETF-Sarajevo možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja. Preliminarne rang liste kandidata po studijskim programima će biti objaljene u toku...[more]

Category: Konkursi, Opšta obavještenja, Upis i prijem, Nastava, Studenti

01.07.2020

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita iz matematike održanog 01.07.2020. godine

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita iz matematike održanog 01.07.2020. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava

01.07.2020

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 192. i 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Nastava

01.07.2020

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 192. i 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Nastava

01.07.2020

Odbrana doktorske disertacije - Emir Žunić

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo Zmaja od Bosne bb O B A V J E Š T E N J E Emir Žunić, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike branit će...[more]

Category: Opšta obavještenja, Studenti, Postdiplomski studij

30.06.2020

Raspored kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na ETF-Sarajevo po salama

Raspored kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na ETF-Sarajevo po salama možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja. Kao prilog...[more]

Category: Konkursi, Studenti, Nastava, Upis i prijem

29.06.2020

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021 godini

Spisak kandidata koji su se prijavili za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021 godini možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja. Raspored po mjestu polaganja prijemnog...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava

29.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda[more]

Category: Javne nabavke

26.06.2020

Uputstvo kandidatima i termin polaganja prijemnog ispita za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021. godini

Prijemni ispit će se održati u srijedu, 01. 07. 2020. godine od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama više fakulteta unutar kampusa Univerziteta u Sarajevu. Detaljan raspored polaganja kandidata po lokacijama biće objavljen na...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava

25.06.2020

Izmjena i dopuna plana nabavki za 2020. godinu

Oduka o izmjeni i dopuni plana nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu u dijelu za Elektrotehnički fakultet u Sarajevu [more]

Category: Javne nabavke

15.06.2020

Odbrana magistarskog rada - Slađan Zlatar

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo OBAVJEŠTENJE SLAÐAN ZLATAR branit će magistarski rad pod naslovom "Kvaliteta Ethernet baziranih servisa u heterogenim...[more]

Category: Opšta obavještenja, Nastava, Postdiplomski studij

15.06.2020

Odbana magistarskog rada - Adnan Omeragić

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo OBAVJEŠTENJE ADNAN OMERAGIĆ branit će magistarski rad pod naslovom "Analiza kvaliteta Voice-over-WiFi (VoWiFi) servisa za...[more]

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

13.06.2020

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Nastava

12.06.2020

Upute za pristup online Kursu iz elementarne matematike za pripremanje polaganja prijemnih ispita

Upute za pristup online Kursu iz elementarne matematike za pripremanje polaganja prijemnih ispita možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja. Tokom današnjeg data, polaznicima će, na njiove email adrese koje su koristili...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Nastava, Studenti

12.06.2020

Seminar "Robotics Applications in Rehabilitation and Assistive Technologies” koji je bio planiran za 19.03., pa odgođen, će se realizirati 16.06. od 13:00h preko Zoom platforme.

Pristup seminaru je slobodan, ali je registracija obavezna. Pozivnicu za učestvovanje dobit će se svi oni koji se registruju putem linka http://bit.ly/CARRT-ETF. Profesor Alqasemi će poslije seminara biti dostupan na...[more]

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij

11.06.2020

Saglasnosti MONKS-a i Vlade KS na tekst Konkursa i Plan upisa u studijskoj 2020./2021. godini

Saglasnosti MONKS-a i Vlade KS na tekst Konkursa i Plan upisa u studijskoj 2020./2021. godini[more]

Category: Konkursi, Opšta obavještenja, Upis i prijem

10.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj 12-2515/20 od 10.06.2020. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.[more]

Category: Javne nabavke

10.06.2020

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća...[more]

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Nastava

09.06.2020

Pripremni Kurs iz elementarne matematike, za pripremanje polaganja prijemnih ispita iz matematike u akademskoj 2020/2021.godini

Pripremi Kurs iz elementarne matematike, za pripremanje polaganja prijemnih ispita iz matematike u akademskoj 2020/2021.godini, održaće se online. Početak nastave na Kursu je 15.06.2020. godine. Prijava kandidata za...[more]

Category: Konkursi, Opšta obavještenja, Upis i prijem, Nastava

08.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12-2478/20 od 08.06.2020. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.[more]

Category: Javne nabavke

Displaying results 121 to 140 out of 2344

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba