Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Obavještenja

Pripremni Kurs iz elementarne matematike, za pripremanje polaganja prijemnih ispita iz matematike u akademskoj 2020/2021.godini

09.06.2020

Pripremi Kurs iz elementarne matematike, za pripremanje polaganja prijemnih ispita iz matematike u akademskoj 2020/2021.godini, održaće se online. Početak nastave na Kursu je 15.06.2020. godine. Prijava kandidata za...[more]

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

08.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12-2478/20 od 08.06.2020. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.[more]

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

05.06.2020

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini PRIJAVA SE VRŠI OD 05. 06. 2020. − 28. 06. 2020. godine...[more]

Konkursi za upis na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

05.06.2020

Objavljeni su Konkursi za upis na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini. Pune tekstove konkursa (sa uslovima upisa i planom upisa) možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja. Upute za prijavljivanje putem...[more]

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - mr. Omer Hadžić

04.06.2020

U skladu sa članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine), zakazuje se prezentacija radne verzije projekta...[more]

Konkurs za izbor akademskog osoblja

26.05.2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća...[more]

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2019/2020. godini za studente trećeg ciklusa studija - doktorskog studija

19.05.2020

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2019/2020. godini za studente trećeg ciklusa studija - doktorskog studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu traje od 20.5.2020. godine...[more]

Odbrana doktorske disertacije - Dejan Bešlija

19.05.2020

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo Zmaja od Bosne bb O B A V J E Š T E N J E Dejan Bešlija, magistar elektrotehnike – diplomirnai inženjer elektrotehnike branit će doktorsku...[more]

Odluka o direktnom sporazumu

15.05.2020

Odluka o direktnom sporazumu za pružanje usluga računovodstvenog, revizorskog i poreskog savjetovanja za potrebe Elektrotehničkog fakulteta do kraja kalendarske 2020. godine.[more]

Odluka o direktnom sporazumu

15.05.2020

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku nafte i destilata za potrebe Elektrotehničkog fakulteta do kraja kalendarske 2020. godine.[more]

Prijave za program Infobip Virtual Classroom: Boost your Bip potential

07.05.2020

Kompanija Infobip u sklopu saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom u Sarajevu, organizira za studente Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu program pod nazivom Infobip Virtual Classroom: Boost your Bip potential. Prijave su u...[more]

Odluka o direktnom sporazumu

04.05.2020

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku kancelarijske opreme i potrepština za potrebe ETF-Sarajevo za 2020. godinu. [more]

Odluka o direktnom sporazumu

30.04.2020

Odluka o direktnom sporazumu za pružanje usluga održavana kontrolnih aparata odnosno ispitivanja ispravnosti sistema za zaštitu od požara, alarmnog i sistema za video nadzor za potrebe ETF-Sarajevo u 2020. godini.[more]

Odluka o direktnom sporazumu

30.04.2020

Odluka o direktnom sporazumu[more]

Odluka o direktnom sporazumu - Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija

30.04.2020

Odluka o direktnom sporazumu - Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija[more]

Odluka o direktnom sporazumu - Osiguranje imovine

30.04.2020

Odluka o direktnom sporazumu - Osiguranje imovine[more]

Odluka o direktnom sporazumu

28.04.2020

Odluka o direktnom sporazumu za pružanje usluga ugradnje sigurnosne opreme za potrebe ETF-Sarajevo.[more]

Odluka o direktnom sporazumu

27.04.2020

Odluka o direktnom sporazumu[more]

Uvid javnosti u radnu verziju projekta doktorske disertacije - Emir Žunić

25.04.2020

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da...[more]

Odluka od direktnom sporazumu

24.04.2020

Odluka od direktnom sporazumu[more]

Displaying results 121 to 140 out of 2326

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba