Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Obavještenja

Odbrana doktorske disertacije - Dejan Bešlija

19.05.2020

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo Zmaja od Bosne bb O B A V J E Š T E N J E Dejan Bešlija, magistar elektrotehnike – diplomirnai inženjer elektrotehnike branit će doktorsku...[more]

Odluka o direktnom sporazumu

15.05.2020

Odluka o direktnom sporazumu za pružanje usluga računovodstvenog, revizorskog i poreskog savjetovanja za potrebe Elektrotehničkog fakulteta do kraja kalendarske 2020. godine.[more]

Odluka o direktnom sporazumu

15.05.2020

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku nafte i destilata za potrebe Elektrotehničkog fakulteta do kraja kalendarske 2020. godine.[more]

Prijave za program Infobip Virtual Classroom: Boost your Bip potential

07.05.2020

Kompanija Infobip u sklopu saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom u Sarajevu, organizira za studente Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu program pod nazivom Infobip Virtual Classroom: Boost your Bip potential. Prijave su u...[more]

Odluka o direktnom sporazumu

04.05.2020

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku kancelarijske opreme i potrepština za potrebe ETF-Sarajevo za 2020. godinu. [more]

Odluka o direktnom sporazumu

30.04.2020

Odluka o direktnom sporazumu za pružanje usluga održavana kontrolnih aparata odnosno ispitivanja ispravnosti sistema za zaštitu od požara, alarmnog i sistema za video nadzor za potrebe ETF-Sarajevo u 2020. godini.[more]

Odluka o direktnom sporazumu

30.04.2020

Odluka o direktnom sporazumu[more]

Odluka o direktnom sporazumu - Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija

30.04.2020

Odluka o direktnom sporazumu - Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija[more]

Odluka o direktnom sporazumu - Osiguranje imovine

30.04.2020

Odluka o direktnom sporazumu - Osiguranje imovine[more]

Odluka o direktnom sporazumu

28.04.2020

Odluka o direktnom sporazumu za pružanje usluga ugradnje sigurnosne opreme za potrebe ETF-Sarajevo.[more]

Odluka o direktnom sporazumu

27.04.2020

Odluka o direktnom sporazumu[more]

Uvid javnosti u radnu verziju projekta doktorske disertacije - Emir Žunić

25.04.2020

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da...[more]

Odluka od direktnom sporazumu

24.04.2020

Odluka od direktnom sporazumu[more]

Poziv za učešće u multidisiplinarnom autorskom timu u okviru projekta: „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima Bosne i Hercegovine“

24.04.2020

U čuvanju zdravlja i života najbližih, prirodno se okrećemo budućnosti, pa i onome što dolazi poslije ove do sada neviđene situacije. Želimo se nadati najboljem i raditi onako, kako bi se efekti ove krize što prije prevazišli i...[more]

Plan javnih nabavki Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2020. godinu

22.04.2020

Plan javnih nabavki Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2020. godinu[more]

Ured za podršku studentima kreće sa realizacijom projekta "Prilagodba literature za studente sa djelimičnim ili potpunim oštećenjem vida"

13.04.2020

Ured za podršku studentima kreće sa realizacijom projekta Prilagodba literature za studente sa djelimičnim ili potpunim oštećenjem vida. Projektom će biti osigurana prilagodba literature u digitalnom obliku, zvučnom zapisu i...[more]

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Automatika i elektronika"

13.04.2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...[more]

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast "Telekomunikacije"

27.03.2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...[more]

Otkazivanje svih mobilnosti u zimskom semestru studijske 2020/2021. godine

24.03.2020

Zbog trenutne pandemije korona virusa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je donijela odluku o obustavljanju svih aktivnosti i otkazivanju mobilnosti planiranih za zimski semestar studijske 2020/2021....[more]

Raspored predavanja i vježbi za vrijeme vandrednog stanja na ETF-Sarajevo

22.03.2020

Raspored predavanja i vježbi za vrijeme vandrednog stanja na ETF-Sarajevo[more]

Displaying results 141 to 160 out of 2339

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba