Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Cjenovnici
Nastavni kalendar

Za prijavu i odbranu doktorske disertacije na Elektotehničkom fakultetu Sarajevo, pored opštih pravila utvrđenih Zakonom i pravilima Univerziteta u Sarajevu, procedura se mora obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku podnošenja i prihvatanja teme doktorskog rada na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

 

Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku.

 

Takodjer, doktorske disertacije kao i magistarske teze, moraju biti uskladjene sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju doktorske disertacije i magistarskog rada na ETF-Sarajevo koji možete preuzeti na slijedećem linku

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba