Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
Ante Bologna
    Dodiplomski studij
    Postdiplomski studij
        Upis
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Cjenovnici
Nastavni kalendar

Postdiplomski studij na ETFu po programu "Avanti-Bologna"

Program postdiplomskog studija ima za cilj razvoj nezavisnih istraživača i naprednih inžinjera sa širokim profesionalnim znanjem. U magistarskom programu, kandidat mora, u pravilu, tokom dvije godine da ispuni zahtjeve magistarskog studija, koji se sastoji od tri semestra predavanja i ispita, te jednog semestra pripreme i odbrane njihove magistarske teze.

 

Program postdiplomskog studija koji vodi do diplome Magistra elektrotehničkih nauka sastoji se od šest izbornih tema. Svaka tema obuhvata 30 časova predavanja kombinovanih sa seminarskim radovima.

 

U magistarskoj tezi, koja se obično priprema šest mjeseci, kandidat treba demonstrirati svoje sposobnosti razmišljanja na naučni način, kao i sposobnost obavljanja istraživačkog rada. Kada je kandidat ispunio sve zahtjeve i uspješno odbranio tezu, on/ona dobija akademsku titulu Magistra elektrotehničkih nauka u oblasti za koju je pohađao postdiplomski kurs. Postdiplomski studij ne bi trebao trajati duže od četiri godine.

Aktuelno

Upisni rok za akademsku 2004/2005 godinu završen je u maju 2005. godine, te je započela nastava. Podaci o idućem upisnom roku biće objavljeni najvjerovatnije krajem 2006. godine.

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba