Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
Ante Bologna
    Dodiplomski studij
    Postdiplomski studij
        Upis
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Cjenovnici
Nastavni kalendar

Računarstvo i informatika - Teme postdiplomskog studija

 1. Computers and Programming Systems
 2. Selected Chapters From Set Theory, Mathematical Logic and Algebra
 3. Programming Methodology
 4. Programming Languages and Compilers
 5. Operating Systems
 6. Database Systems
 7. Design of Computer Systems
 8. Real Time Computer Systems
 9. Computer Networks and Communications
 10. Information Systems Theory
 11. Design of Information Systems
 12. Operational Research
 13. Methods and Applications in Artificial Intelligence

Plan i program postdiplomskog studija 2006/2007

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba