Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
Ante Bologna
    Dodiplomski studij
    Postdiplomski studij
        Upis
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Cjenovnici
Nastavni kalendar

Plan i program postdiplomskog studija iz oblasti telekomunikacija

Plan i program možete preuzeti klikom na sljedeći link.

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba