Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

IEEE
BHITS
Steleks
Studentski portal
Cisco akademija
EESTEC

IEEE Bosna i Herzegovina Sekcija R80002

Drage kolege

 

Kao što možete videti iz priloženog pisma koga sam dobila početkom januara, Bosansko-hercegovačka sekcija je konačno odobrena. Svima čestitam, a posebno se zahvaljujem bivšoj predsjednici studenskog IEEE ogranka u Sarajevu Sabini Dacic, koja je uložila veliko vreme i trud da prikupi potpise na peticiji i proširi članstvo IEEE.  Takođe se zahvaljujem članovima hrvatske sekcije IEEE koji su veoma pomogli svojim savetima u preocesu formiranja sekcije.

 

Kao što vidite iz priloženog pisma, potrebno je da provedemo izbore. Izborne funkcije su predsjednik, sekretar, zamenik predsjednika i blagajnik. Prema priručniku za rad sekcija (RAB manual) koga možete naći na sajtu IEEE, prvo je potrebno da se oglasi da su ove pozicije otvorene i da se uputi poziv za kandidiranje. Da bi se neko kandidirao, potrebno je da ga potpisom podrži 1% članstva, a u našem slučaju je to samo jedan član, jer je u decembru bilo oko 90 redovnih članova. Kandidati mogu biti redovni članovi i postdiplomski studenti, no ne i studenti dodiplomskog studija. Dužnosti koje nose ove pozicije takođe su date u RAB. Ovim putem vas molim da podnesete svoje kandidature. Formulare možete naći na IEEE site, a mozete ih poslati na ETF putem fax-a (033 250 725) sa naznakom "za IEEE". Prijave treba podneti u roku od jednog meseca od dobijanja ovog pisma.

 

Sastanak članstva će se održati početkom marta. Uskoro ćete dobiti dnevni red i termin.

 

Branislava Peruničić (Draženović)

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba