Prezentacija/odbrana projekta doktorske disertacije - mr. Adaleta Gicić

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, daje

Obavještenje o prezentaciji/odbrani projekta doktorske disertacije

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Adaleta Gicić, prezentirat (branit) će projekat doktorske disertacije pod naslovom "Model kreditnog rizika za procjenu kreditne sposobnosti uz apliciranje algoritama za mašinsko i dubinsko učenje".

Prezentacija/odbrana projekta doktorske disertacije, održat će se pred Komisijom za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije, dana 8. juna 2021. godine (utorak), s početkom u 10:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala BitLab, treći sprat). 

Prezentacija/odbrana projekta doktorske disertacije je javna, uz obavezno pridržavanje epidemioloških mjera.

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba