Konačne rang liste kandidata za upis na Prvi ciklus studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022 godini (I. upisni rok)

Objavljene su Konačne rang liste kandidata za upis na Prvi ciklus studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022 godini u prvom upisnom roku.

Rang-liste kandidata možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Kandidati koji nisu stekli pravo upisa imaju mogućnost prijaviti se na drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini u periodu od 30.08. do 17.09.2021. godine.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba