Raspored nastave u zimskom semestru u akademskoj 2021/2022 godini

Objavljen je Raspored nastave u zimskom semestru u akademskoj 2021/2022 godini.

Raspored možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Prema trenutno važećem akademskom kalendaru Univerziteta u Sarajevu, nastava počinje 04.10.2021. godine (ponedeljak).

U slučaju da dođe do eventualnog pomjeranja studenti će biti obavješteni (putem web sitea i coursewarea).

Napomena:

Eventualne izmjene i dopune rasporeda nastave biće objavljivane samo na coursewareu.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba