Odgađanje početka nastave za više studijske godine i dodatni ispitni rokovi

Početak nastave na višim godinama pomjera se sa 04.10.2021. godine i počinje 11.10.2021. godine.

U periodu od 04. do 10.10.2021. godine biće organizovan ispitni rok za predmete neparnog semestra.

U periodu od 11. do 17.10.2021. godine biće organizovan ispitni rok za predmete parnog semestra.

Raspored održavanja ispita će biti objavljen uskoro na fakultetskom courewareu.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba