Preliminarne rang liste za upis u I godinu II ciklusa studija

Preliminarne rang liste za upis u I godinu II ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu su date u prilogu. Prigovore na rezultate prijemnog ispita kandidati mogu uputiti putem emaila na adresu predsjednika Komisije za prijem i upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2021/2022. godini prof. dr. Jasmina Velagića (to: jvelagic@etf.unsa.ba ) do petka 08.10.2021. godine u 15:00.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba