Sastanak sa kandidatima koji su iskazali prigovore na preliminarne rang liste za upis na 2. ciklus studija

Sastanak sa kandidatima koji su iskazali prigovore na preliminarne rang liste za upis na 2. ciklus studija će biti održan online na Google meet platformi.

Sastnaku će pristustvovati predsjednici Komisija (centralne - fakultske i komisija po odsjecima)

Sastanak će početi 08.10.2021. godine u 15:30 sati.

Adresa na koju se potrebno prijaviti:

https://meet.google.com/qar-ojni-fyb

 

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba