Konačne rang-liste kandidata za upis na studijske programe drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Objavljene su Konačne rang-liste kandidata za upis na studijske programe drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2021/2022. godini.

Rang-liste možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba