Pismeni ispit u okviru provođenja procedure Javnog oglasa za prijem u radni odnos - viši stručni saradnik za IKT poslove

U skladu sa članom 10. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto  Viši stručni saradnik za IKT poslove (broj: 02-5455/21 od 26.10.2021. godine), Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da će se pismeni ispit u okviru provođenja procedure Javnog oglasa za prijem u radni odnos – viši stručni saradnik za IKT poslove (1 izvršilac, puno radno vrijeme, radni odnos na neodređeno vrijeme), koji je objavljen dana 02.11.2021. godine, održati  dana 30.11.2021. godine (utorak), u glavnoj zgradi Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, u sali  3-46 (III sprat), sa početkom u 10,00 sati.

Pismeni ispit će se održati uz poštivanje važećih epidemioloških mjera.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba