Krizni plan pripravnosti i odgovora u okolnostima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom novim koronavirusom Covid-19 Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

Krizni plan pripravnosti i odgovora u okolnostima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom novim koronavirusom Covid-19 Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba