Upis studenata Trećeg ciklusa studija - doktorskog studija u studijsku 2021/2022. godinu

Upis počinje od 6.12.2021. godine i traje do 31.12.2021. godine

Za upis u odgovarajuću godinu (obnova ili upis više godine) trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini potrebno je predati sljedeće dokumente: 

1. Indeks (upisati predmete na predviđenim mjestima u indeksu za naredni semestar);

2. Upisni list, semestralni list, dva prijavna lista -Obrazac ŠV 20 (navedeni upisni materijal možete kupiti na portirnici Fakulteta);

3. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger, potpisati i predati u dva primjerka);

4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine -uplatnica (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);

Studenti koji su ispunili uslove za upis u narednu godinu studija uplaćuju iznos od 7.000,00 KM (50% od ukupno utvrđenog iznosa, prilikom upisa u zimski semestar, a preostalih 50% najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru).

Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu i 260,00 KM za ponovni upis u godinu studija.

5. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za razvoj Informacionog sistema Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);

6. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za razvoj Informacionog sistema Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja).

Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan u periodu od 10:00 do 13:00 sati (osim srijede).

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba