Obavještenje o Svečanoj promociji diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu

Svečani čin promocje diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu održat će se u subotu, 18. decembra 2021. godine u terminu od 11 do 13 sati u sali Bosanskog kulturnog centra (BKC), uz striktno pridržavanje mjera lične zaštite.

Na promociji diplomanata i magistranata obavezno je prisustvo Dekana fakulteta i akademija- uživo, dobitnika priznanja “Zlatne značke UNSA”- uživo, diplomanata i magistranata - online putem aplikacije Zoom.

Link za online uključivanje diplomanata i magistranata te dobitnika priznanja “Srebrena značka UNSA” bit će naknadno oglašen.

Diplomanti i magistranti svoje diplome mogu preuzeti na Fakultetu u periodu od 20.12.2021. do 24.12.2021. u terminu od 10 do 13:00 h

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba