Odbrana naučnoistraživačkog seminara - Nermin Čović

Na osnovu čl. 1, 4, 5. i 6. Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-6277/21 od 06.12.2021. godine), Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, daje

Obavjest o odbrani seminara

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Nermin Čović, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 1.2, pod naslovom "Planiranje kretanja robotskih manipulatora u dinamičkim sredinama korištenjem informacije o distancama u radnom prostoru".

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskim savjetnikom, dr. Bakirom Lačevićem, vanrednim profesorom Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

Odbrana seminara, održat će se 16. decembta 2021. godine (četvrtak), s početkom u 9:00 sati, putem elektroničkih sredstava komunikacije. 

Odbrana seminara je javna, a pristup se može ostvariti putem linka: meet.google.com/jma-rnfk-jwo.

Obavijest o odbrani i sažetak seminara, oglašava se na oglasnim pločama i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba