Javni oglas za prijem u radni odnos - Šef službe za računovodstvo i finansije, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, 35/20, 40/20, i 39/21), člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav (1), 6, 7, 9, 12 stav (3) i 19. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 19/21), čl. 13. i 18. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu (broj: 02-04-42671-17/21 od 26.11.2021. godine) i Odluke o potrebi zapošljavanja i prijema radnika u radni odnos (broj: 02-6296/21 od 07.12.2021. godine), Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet, raspisuje

Javni oglas za prijem u radni odnos

Osnovni podaci o poslodavcu:
Naziv: Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet
Sjedište: Zmaja od Bosne bb ( Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71000 Srajevo
Internet adresa poslodavca: www.etf.unsa.ba

Naziv radnog mjesta:
1. ŠEF SLUŽBE ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

---

Tekst Konkursa možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba