Poslovnik o radu Komisije u procesu provođenja javnog oglasa za prijem u radni odnos - šef Službe za računovodstvo i finansije (jedan izvršilac) na neodređeno vrijeme.

Poslovnik o radu Komisije u procesu provođenja javnog oglasa za prijem u radni odnos - šef Službe za računovodstvo i finansije (jedan izvršilac) na neodređeno vrijeme.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba