Obavještenje za studente koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

Obavještenje za studente koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba