Obavještenje za kandidate koji su se prijavili na javni oglas za upražnjeno radno mjesto "Šef Službe za računovodstvo i finansije" o održavanju pismenog ispita.

U skladu sa članom 10. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto  šef Službe za računovodstvo i finansije (broj: 02-239/22 od 20.01.2022. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet obavještava da će se pismeni ispit u okviru provođenja procedure Javnog oglasa za prijem u radni odnos – šef Službe za računovodstvo i finansije (1 izvršilac, puno radno vrijeme, radni odnos na neodređeno vrijeme), koji je objavljen dana 20.01.2022. godine, održati  dana 16.02.2022. godine (srijeda), u glavnoj zgradi Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, u sali  3-46 (III sprat), sa početkom u 13,00 sati.

 

Pismeni ispit će se održati uz poštivanje važećih epidemioloških mjera.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba