Javni oglas za prijem u radni odnos: Spremačica - pomoćni radnik, jedan izvršilac, na određeno vrijeme (do jedne godine).

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 20a. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav (1), 6, 7, 9, 12. stav (2) i 19. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 19/21 i 10/22), čl. 12. stav (3) i 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu (broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine), Saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za zapošljavanje na određeno vrijeme (broj: 27/03-30-932-1/22 od 30.03.2022. godine) i Odluke o potrebi zapošljavanja i prijema radnika u radni odnos (broj: 02-1933/22 od 08.04.2022. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, raspisuje

Javni oglas za prijem u radni odnos

  1. Spremačica - pomoćni radnik, jedan izvršilac, na određeno vrijeme (do jedne godine).


Opis poslova radnog mjesta:

  • svakodnevno obavlja redovno održavanje čistoće učionica i sala za nastavu, kabineta, laboratorija, zajedničkih i drugih radnih prostora u i oko zgrade fakulteta, kao i ostalih prostorija u kojima se odvija proces rada, površina, zidova, prozora, vrata, podova i namještaja, što uključuje redovne usisavanje svih radnih površina (gdje je to neophodno), pranje teraco površina, suho brisanje namještaja i opreme, iznošenje i istresanje korpi,
  • redovno održavanje čistoće sanitarnih čvorova, ulaznog hola, stubišta i hodnika (po potrebi više puta dnevno),
  • generalno čišćenje svih površina od drveta, furnira, pregradnih zidova i svih ostalih naprijed navedenih prostorija i površina po potrebi i nalogu rukovodioca službe, a naročito prije i nakon održavanja ispitnih rokova,  
  • prijavljuje rukovodiocu službe uočene kvarove, nedostatke i nastalu štetu na opremi, namještaju i instalacijama,
  • po završetku radnog vremena, provjerava i ostavlja u sigurnom stanju prozore, vrata, vodovodne i električne instalacije, 
  • po potrebi poslove iz ovog djelokruga obavlja u smjenama,
  • obavlja i druge poslove po nalogu dekana, prodekana, sekretara i šefa službe.

 

Puni tekst Konkursa možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba